ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ประชากรตำบลพระเจ้า 

ประชากรตำบลพระเจ้า
ประชากรตำบลพระเจ้า  

ประชากรตำบล/พระเจ้าตำบลพระเจ้า/หมู่บ้าน  ปี 2559

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่

จำนวนประชากร

(ครัวเรือน)

บ้านหวายหลึม 1 123
บ้านหนองปิง 2 60
บ้านป่าสุ่ม 3 90
บ้านดงบัง 4 81
บ้านพิกุล 5 119
บ้านดอนชี 6 115
บ้านหนองลุมพุก 7 25
บ้านพระเจ้า 8 118
บ้านพระเจ้า 9 107
บ้านเหล่าสามัคคี 10 90
บ้านดงพิกุล 11 113
บ้านศรีมหาธาตุ 12 116
รวม 1157
>>>>>>><<<<<<<

>>> จำนวนหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพระเจ้า ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  บ้านหวายหลึม                       ผู้ใหญ่บ้าน             นายแสวง   อารีเอื้อ

หมู่ที่  2  บ้านหนองปิง                         ผู้ใหญ่บ้าน             นายชำนาญ จันทะสม

หมู่ที่  3  บ้านป่าสุ่มน้อย                      ผู้ใหญ่บ้าน             นายไหล  เวียงอินทร์ 

หมู่ที่  4  บ้านดงบัง                               ผู้ใหญ่บ้าน             นายฤกษ์ชัย   ค้อชากุล

หมู่ที่  5  บ้านดงพิกุลเหนือ                  ผู้ใหญ่บ้าน             นายสว่าง   เรืองศักดิ์

หมู่ที่  6  บ้านดอนขี                              ผู้ใหญ่บ้าน             นายเรืองชัย   อุโคตร

หมู่ที่  7  บ้านหนองลุมพุก                   ผู้ใหญ่บ้าน              นายนิตย์       สาคะรินทร์

หมู่ที่  8  บ้านพระเจ้า                            ผู้ใหญ่บ้าน             นายสมชาย  จตุเทน

หมู่ที่  9  บ้านพระเจ้า                            ผู้ใหญ่บ้าน             นายพงศกร  จันทะคัด

หมู่ที่  10 บ้านเหล่าสามัคคี                  กำนัน                     นายนพพร  ไชโยธา

หมู่ที่  11 บ้านดงพิกุลใต้                      ผู้ใหญ่บ้าน             นายบุญเรือง   แมนสถิตย์  

หมู่ที่  12 บ้านศรีมหาธาตุ                    ผู้ใหญ่บ้าน             นายฤทธิ์ชานนท์   วรสนาม

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.225.31.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 655,300

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.