ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

 สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

>>> ลักษณะที่ตั้ง/ขนาดพื้นที่/อาณาเขต

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลพระเจ้าอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในระดับเหนือน้ำทะเล ประมาณ 138-481 เมตร

ขนาดพื้นที่

ตำบลพระเจ้า มีพื้นที่รับผิดชอบ 22.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,987.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ

อาณาเขต

               โดยรอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ทิศใต้  ติดต่อกับเทศบาลตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อบต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อบต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ  130-160  เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของตำบลพระเจ้า  สามารถแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ

ฤดูร้อน                   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    ถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน                     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม    ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว                เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม

แผนที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,702

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.