ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     กลุ่มอาชีพของคนในตำบล 

กลุ่มอาชีพของคนในตำบล
กลุ่มอาชีพของคนในตำบล  

 อาชีพ โดยมีกลุ่มทั้งหมด 18 กลุ่มอาชีพ ภายในเขตพื้นที่ตำบลพระเจ้า

 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา (นาปีและนาปรัง)  รองลงมาได้แก่  อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นเย็บผ้า ทำรองเท้า อาชีพรับราชการ และอาชีพค้าขายตามลำดับ  กลุ่มอาชีพ ตำบลพระเจ้ามีกลุ่มอาชีพ ดังนี้

Ø กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ  2 กลุ่ม

Ø กลุ่มเพาะเห็ดนางลม-นางฟ้า  1 กลุ่ม

Ø กลุ่มทำนา   3 กลุ่ม

Ø กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 กลุ่ม

Ø กลุ่มสตรีเย็บผ้า 2 กลุ่ม

Ø กลุ่มขยายพันธุ์พืชข้าวหอมมะลิ   1 กลุ่ม

Ø กลุ่มเลี้ยงหมู    2 กลุ่ม

Ø กลุ่มทอผ้า     1 กลุ่ม

Ø กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 1 กลุ่ม

Ø กลุ่มเกษตรศรีมหาธาตุ 1 กลุ่ม

1. กลุ่มทอผ้าขาวม้า                                              ที่ตั้ง  36  หมู่ที่  1  ตำบลพระเจ้า

2. กลุ่มทอเสื่อกก                                                  ที่ตั้ง  75  หมู่ที่  1  ตำบลพระเจ้า

3. กลุ่มทอผ้าฝ้าย                                                  ที่ตั้ง  19  หมู่ที่  10  ตำบลพระเจ้า

4. กลุ่มทอผ้าฝ้าย                                                  ที่ตั้ง  58/1  หมู่ที่ 8 ตำบลพระเจ้า

5. กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า                               ที่ตั้ง  85  หมู่ที่ 11  ตำบลพระเจ้า

6. กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่  ขิต  ฝ้าย                       ที่ตั้ง  61  หมู่ที่  12  ตำบลพระเจ้า

7. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์               ที่ตั้ง  65 หมู่ที่  5  ตำบลพระเจ้า

8. กลุ่มทอผ้าใหม-ผ้าขาวม้า                                ที่ตั้ง  20  หมู่ที่  2  ตำบลพระเจ้า

9. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีมหาธาตุ                  ที่ตั้ง  61  หมู่ที่  12  ตำบลพระเจ้า

10. ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านดงพิกุล               ที่ตั้ง  15  หมู่ที่  5  ตำบลพระเจ้า

11.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงพิกุล             ที่ตั้ง 85  หมู่ที่  11  ตำบลพระเจ้า

12. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระเจ้า                      ที่ตั้ง  98  หมู่ที่  9  ตำบลพระเจ้า

13. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหวายหลึม         ที่ตั้ง  17  หมู่ที่  1  ตำบลพระเจ้า

14. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าสุ่มน้อย                 ที่ตั้ง  24  หมู่ที่  3  ตำบลพระเจ้า

15. กลุ่มแม่บ้านดงพิกุล                                       ที่ตั้ง  86  หมู่ที่  5  ตำบลพระเจ้า

16. น้ำดื่มเทพธิดาสารีทิพย์                                 ที่ตั้ง  122  หมู่ที่  5  ตำบลพระเจ้า

17. หอมมะลิ 105 บ้านพระเจ้า                           ที่ตั้ง  106  หมู่ที่  8  ตำบลพระเจ้า

18. กลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธ์ชาวบ้ายพระเจ้า             ที่ตั้ง  53  หมู่ที่  8  ตำบลพระเจ้า

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,670

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.