ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

>>> ระบบสาธารณูปโภค

การคมนาคม 

โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  6   แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,7,8,9,11   ตำบลพระเจ้ามีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ดังนี้

- ถนนดิน                                 จำนวน                 12          สายทาง

- ถนนลูกรัง                             จำนวน                 22          สายทาง

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จำนวน                 87          สายทาง

การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน   ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นฐาน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,157  ครัวเรือน  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  0  ครัวเรือน

การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้ามีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  12  แห่ง ดังนี้

                1. ระบบประปาหมู่บ้านหวายหลึม                     หมู่ที่ 1

                2.ระบบประปาหมู่บ้านดงบัง                              หมู่ที่ 4

                3.ระบบประปาหมู่บ้านดงพิกุลเหนือ                 หมู่ที่ 5

                4.ระบบประปาหมู่บ้านดอนขี                             หมู่ที่ 6

                5. ระบบประปาหมู่บ้านหนองลุมพุก                 หมู่ที่ 7

                6.ระบบประปาหมู่บ้านพระเจ้า                           หมู่ที่ 8

                7.ระบบประปาหมู่บ้านพระเจ้า                           หมู่ที่ 9

                8.ระบบประปาหมู่บ้านเหล่าสามัคคี                  หมู่ที่ 10

                9.ระบบประปาหมู่บ้านดงพิกุลใต้                      หมู่ที่ 11

                10.ระบบประปาหมู่บ้านศรีมหาธาตุ                 หมู่ที่ 12

11.ระบบประปาหอถังสูง อบต.พระเจ้า

12.ระบบประปาหมู่บ้านป่าสุ่มน้อย                   หมู่ที่ 3

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้   1157 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0 ครัวเรือน

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.68.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 637,004

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.