ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา  รองลงมา  ได้แก่  อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำรองเท้า เย็บผ้า และอื่นๆ  เช่น  รับราชการ  ค้าขาย 

>>> การพาณิชยกรรม/การบริการ   สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก.  สถานีบริการน้ำมัน         จำนวน     3     แห่ง

ข. ร้านค้าทั่วไป                     จำนวน    62    แห่ง

ค.  ร้านเกมส์                          จำนวน  4    แห่ง

ง.  ร้านเสริมสวย                   จำนวน     3     แห่ง

จ. สถานพยาบาล                  จำนวน     1     แห่ง

ฉ. คลินิก                                จำนวน    2     แห่ง

ช. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์, จักรยาน   จำนวน     5     แห่ง

>>>การอุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น

- โรงสีข้าว                             จำนวน   13           โรง

กลุ่มอาชีพ                          จำนวน   18           กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์                  จำนวน   12           กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน                  จำนวน   12           กลุ่ม

>>>การปศุสัตว์

                สำหรับการปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่   โค กระบือ สุกร  เป็ด และไก่ 

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,732

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.