ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ด้านการศึกษา 

ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา  

 

ด้านการศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  มีโรงเรียนในพื้นที่ ระดับประถมศึกษา จำนวน   3  โรงเรียน   คือ  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ)  และโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)  ซึ่งมีจำนวนบุคลากร  และนักเรียน ดังนี้ 

โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านบ้านป่าสุ่ม  ปีการศึกษา  2556

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 2 คน หญิง 1 คน รวม 3 คนโดยมีนายยงยุทธ แก้วขอนแก่น  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ)  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านพระเจ้า  ปีการศึกษา  2556

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย 3 คน หญิง 4 คน รวม 7 คนโดยมี  นายสุนทร  ดวงวงษา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านดงพิกุล  ปีการศึกษา  2556

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย   9  คน  หญิง  8  คน  รวม  17  คนโดยมี  นายสุพล  ฟองย้อย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  มี  3  แห่ง  ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวายหลึม  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านหวายหลึม  ปีการศึกษา  2556  ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

บุคลากร  จำนวน 2 คน

- นางจารุเนตร  คำภักดี        ครูผู้ดูแลเด็กเล็กลำดับครูผู้ช่วย

- นางประทุมทอง  สิงโคก   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กลำดับครูผู้ช่วย

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านพระเจ้า  ปีการศึกษา  2556  ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

บุคลากร  จำนวน 2 คน

- นางบุษยมาศ  วิริไฟ                           พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

- นางวัชรินทร์   นพวัฒน์                     ครูผู้ดูแลเด็กเล็กลำดับครูผู้ช่วย

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพิกุลใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านดงพิกุลใต้  ปีการศึกษา  2556  ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้

บุคลากร  จำนวน 2 คน

- นางกาญจนา  ภราดร         พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

- นางไพรทูรย์  ราศี              ครูผู้ดูแลเด็กเล็กลำดับครูผู้ช่วย

 

 

 

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,688

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.