ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     ด้านสาธารณสุข 

ด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข  

 ด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจ้า  ตั้งอยู่ บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่  10 โดยมีบุคลากร  นางนวลฉวี  ณ ร้อยเอ็ด   เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจ้า ซึ่งให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตองค์การ    บริหารส่วนตำบลพระเจ้า  และมีสถานพยาบาล 1   แห่ง คลินิก 2 แห่ง  ตั้งอยู่ บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ตั้งอยู่ บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12  ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,734

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.