ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     สถานที่ท่องเที่ยว อบต.พระเจ้า 

สถานที่ท่องเที่ยว อบต.พระเจ้า
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.พระเจ้า  

 สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้ามีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานจำนวน  1  แห่ง คือ  วัดใหญ่ศรีมหาธาตุซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลององค์เจดีย์เป็นประจำทุกปี กำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันขึ้น  13-14-15  ค่ำ  เดือน  4  และทุกๆ 3  ปี    และได้มีการอัญเชิญยอดฉัตรลงมาทำทักษิณา แห่รอบบริเวณหมู่บ้าน แล้วนำมาตั้งไว้ให้พุทธศาสนิกชนปิดทอง สรงน้ำหอมเสร็จแล้วทำพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ตรงยอดองค์เจดีย์เช่นเดิม

1. องค์กรทางศาสนา ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  จะนับถือศาสนาพุทธโดยมีวัด / สำนักสงฆ์  13   แห่ง 

2. วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ดังนี้

                1. ประเพณีบุญเดือนสี่  ทุกวันขึ้น   13 ,14 และ15 ค่ำ เดือน  4

กิจกรรมพอสังเขป  มีการจัดงานเฉลิมฉลององค์พระเจ้าใหญ่ คือ วัดใหญ่ศรีมหาธาตุซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลององค์เจดีย์เป็นประจำทุกปี กำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันขึ้น  13-14-15  ค่ำ  เดือน  4  และทุกๆ 3  ปี    และได้มีการอัญเชิญยอดฉัตรลงมาทำทักษิณา แห่รอบบริเวณหมู่บ้าน แล้วนำมาตั้งไว้ให้พุทธศาสนิกชนปิดทอง สรงน้ำหอมเสร็จแล้วทำพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ตรงยอดองค์เจดีย์เช่นเดิม

                2. ประเพณี สงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน

กิจกรรมพอสังเขป     มีการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน และที่วัด  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และรดน้ำขอพรพระสงฆ์

3.ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหวายหลึม ม.

4. ประเพณี งานเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม                                   

กิจกรรมสังเขป       มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างหน่วยงานราชการกับหมู่บ้าน เพื่อถวายเทียนจำพรรษา ณ ที่วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเจ้า

5.  ประเพณี  12 สิงหามหาราชินี    ประมาณทุกวันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตร  เฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมวันแม่  ณ  ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ ฯลฯ

6. ประเพณี  งานวันออกพรรษา    ประมาณเดือนตุลาคม

กิจกรรมสังเขป   จะมีการจัดงานที่วัดต่างๆ ในตำบลพระเจ้า  โดยมีประชาชนในทุกหมู่บ้านร่วมกันทำบุญตักบาตร

7. ประเพณี  5 ธันวามหาราช   วันที่ 5 เดือน ธันวาคม ของทุกปี

กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรม   ณ  ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ ฯลฯ

8. ประเพณี  บุญผะเหวด    ประมาณเดือนมีนาคม

กิจกรรมสังเขป    มีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีในทุกหมู่บ้านจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,699

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.