ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า บริหารท้องถิ่นกลาง


นายปภังกร จอมสมสา
รองปลัด อบต.พระเจ้า บริหารท้องถิ่นต้น


นายนพรัตน์ เสริมเหลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. อำนวยการท้องถิ่นต้น


นายเวซิน เอกวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางเกษศิริ ปรินทอง
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวนงค์รัก ภายะโส
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ


นางอภิชญา นาใจตรอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายประยูร อุ่นเจริญ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวณัฐปวีย์ จันทะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุรักษ์ ดาแก้ว
นักการภารโรง


นายชาญ ทิพโชติ
พนักงานขับรถ


นายกำพล พลนิกร
คนงานทั่วไป


นายอิทธิพล ปราบมนตรี
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายวันชัย บุญสินชัย
พนักงานดับเพลิง


นายไมตรี สีนาม
คนงานเกษตร
 
นายวิชิต ธานีวรรณ
นายก อบต.พระเจ้า
 
นายศุภชัย สัตนาโค
ปลัด อบต.พระเจ้า
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 54.92.174.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 682,707

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
Tel : 043-654024-25  Fax : 043-654024-25
Email : phrachao9@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.